EEN WIJK IN TRANSFORMATIE

De Brusselse Noordwijk staat voor een enorme uitdaging. Vandaag is ze een monofunctionele kantoorwijk die na de kantooruren stil en verlaten achterblijft. In de toekomst moet de Noordwijk evolueren naar een dynamische, toegankelijke, veilige, verbindende en innovatieve buurt. De transformatie moet antwoorden bieden op de wensen en noden van al wie in deze wijken woont, werkt, opgroeit of ze gewoon bezoekt.
Met die multifunctionele visie in het achterhoofd wil Immobel de gekende PROXIMUS TORENS heruitvinden. Het is onze doelstelling om de kantoorgebouwen om te vormen tot een leefbare, inclusieve en toekomstgerichte plek waar verschillende werelden samenkomen.

EEN WIJK IN TRANSFORMATIE

De Brusselse Noordwijk staat voor een enorme uitdaging. Vandaag is ze een monofunctionele kantoorwijk die na de kantooruren stil en verlaten achterblijft. In de toekomst moet de Noordwijk evolueren naar een dynamische, toegankelijke, veilige, verbindende en innovatieve buurt. De transformatie moet antwoorden bieden op de wensen en noden van al wie in deze wijken woont, werkt, opgroeit of ze gewoon bezoekt.

Met die multifunctionele visie in het achterhoofd wil Immobel de gekende PROXIMUS TORENS heruitvinden. Het is onze doelstelling om de kantoorgebouwen om te vormen tot een leefbare, inclusieve en toekomstgerichte plek waar verschillende werelden samenkomen.

LEEFBAAR

De PROXIMUS TORENS veranderen in een multifunctionele ontmoetingsplek waar mensen wonen, werken, studeren, ontspannen, winkelen, sporten en spelen. De transformatie van het bekendste kantoorgebouw van de Noordwijk draagt bij tot de creatie van een leefbare en dynamische stadswijk.

HOE?

De twee kantoortorens transformeren in één woontoren en één kantoortoren, allebei met een breed aanbod aan voorzieningen. Zo gaat het gebouw van een 100% kantoorfunctie naar een open en toegankelijk gebouw met verschillende functies. De helft van het gebouw zal nog altijd bestaan uit kantoorruimte, de andere helft is gereserveerd voor huisvesting (zo’n 300 wooneenheden en ruim 100 studentenkamers) en gemeenschappelijke voorzieningen. Er is plaats voor sportvoorzieningen, een auditorium, een groen dakterras,… De Noordwijk heeft een jonge bevolking, bij de invulling van de gemeenschappelijke voorzieningen zal de nadruk op jongeren liggen. De PROXIMUS TORENS moeten een inspirerende plek worden waar Brusselse jongeren hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien.

De plek zal opnieuw in verbinding staan met het stadsleven. Op straatniveau komen horecazaken, winkels en andere voorzieningen waar de buurtbewoners binnen- en buiten lopen. De fysieke barrière tussen het gebouw en de publieke ruimte verdwijnt, de plek zal toegankelijk zijn. Niet alleen voor wie er werkt of woont, maar voor alle Brusselaars. Vandaag is de Noordwijk uitgestorven na de kantooruren. De transformatie van de PROXIMUS TORENS kan de motor zijn voor een levendige en veilige stadswijk.

Het gebouw zal geen anonieme kantoortoren meer zijn, maar een plek waar mensen wonen en leven. Op de eerste en tweede verdieping komen appartementen. Zo slaan we de brug met de buurt en zorgen we voor sociale controle.

De gebouwen zullen na de transformatie minder grondoppervlakte innemen. Aan de straatkant komt ruimte vrij, tussen de gebouwen komt een binnentuin. Die zal ook deels toegankelijk zijn voor de buurtbewoners, net als de sportfaciliteiten en het auditorium.

Het project krijgt meer dan een hectare (ongeveer anderhalf voetbalveld) groene ruimte, zowel binnen als buiten. Op verschillende plekken komen groenzones met banken, speelplekken en terrassen. Een deel van niveau -1 wordt afgebroken om nog meer groene ruimte toe te voegen. Het dak van de benedenverdieping wordt omgetoverd tot een groene oase, een tuin voor alle gebruikers van het gebouw.

INCLUSIEF

De nieuwe plek krijgt ook een nieuwe gebruiksfunctie: afgesloten private ruimte wordt publieke ruimte die mensen aantrekt en waar gemeenschappen elkaar kunnen ontmoeten. Zo kan de site in het hart van de Noordwijk een positieve, verbindende impact hebben. Voor de gebruikers van het gebouw (bedrijven, bewoners, bezoekers), de buurt én de stad.

HOE?

De openbare voorzieningen maken van de plek een echte ontmoetingsplaats voor de buurt en haar bewoners. Ze kunnen er spelen, sporten of gewoon even verpozen in het groen. Vandaag leeft het gebouw alleen op weekdagen en tijdens de kantooruren, en dan nog alleen voor de mensen die er werken. Door het (letterlijk) open te gooien, bevordert het de interacties en de sociale cohesie in de wijk.

Brussel heeft een jonge bevolking en een tekort aan plekken waar die jonge Brusselaars terecht kunnen. De transformatie van de PROXIMUS TORENS is een opportuniteit om een nieuwe plaats te creëren waar jongeren ondernemersvaardigheden kunnen verwerven, hun digitale talenten kunnen ontwikkelen en hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten.

De buurtbewoners en sterk verankerde lokale organisaties zullen de gemeenschappelijke voorzieningen mee invullen. Dat zal gebeuren in overleg met de Task Force Voorzieningen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de betrokken gemeenten, de verschillende buurten en hun bewoners.

TOEKOMSTGERICHT

De herontwikkeling van de torens verzoent een hoog comfort voor de gebruikers met een zo klein mogelijke impact op de planeet. Om de behoefte aan nieuwe materialen te verminderen en de CO2-uitstoot naar beneden te halen, worden de structuren behouden en gerenoveerd en worden bestaande materialen maximaal hergebruikt. De campus is zo ontworpen dat de indeling van de verschillende functies in de toekomst gemakkelijk kan wijzigen zonder dat er opnieuw ingrijpende werken (met veel bouwafval) nodig zijn.

HOE?

Minstens 75% van de bestaande bouwstructuur blijft behouden. Hierdoor is er minder behoefte aan nieuw staal en beton, de twee bouwmaterialen die wereldwijd het meest bijdragen aan de CO2-uitstoot. Er is ook veel minder transport van bouwafval of puin nodig. Zo daalt, naast de schadelijke emissies, ook de druk op de lokale mobiliteit.

Er is een aanzienlijk budget voorzien voor het hergebruik van materialen: verhoogde vloeren, natuursteen, roestvrijstalen wandbekleding en glas van de bestaande gebouwgevels. Nieuwe materialen worden gescreend op duurzaamheid en recycleerbaarheid. Materialen die niet in aanmerking komen voor hergebruik op de site krijgen ergens anders nog een tweede leven of worden gerecycleerd. De bouwwerken zullen dus zo goed als geen afval produceren.

Als de bouwwerken achter de rug zijn, zal de site geen CO2 meer uitstoten. Geothermische energie zorgt voor verwarming en koeling. De resterende energiebehoefte wordt ingevuld met 100% groene, hernieuwbare energiebronnen. Alleen voor de noodgeneratoren zal nog fossiele brandstof gebruikt worden.

Het geoptimaliseerde energieconcept zal de operationele uitstoot met 100% verminderen – er zal immers geen CO2 meer geproduceerd worden.

Ook in Brussel groeit de populariteit van de fiets. Er zijn minstens 1216 fietsstallingen voorzien in het project.

Een groot waterreservoir van 2.250 m3 vangt alle regenwater op. Dat zal gebruikt worden om de planten water te geven, er komt geen druppel regenwater in de riolering terecht. Een extra bassin van 500 m3 zal dienen voor geothermie, om de gebouwen te verwarmen of af te koelen.

De biodiversiteit staat overal onder druk, zeker in de stad. Daarom zal het project de lokale biodiversiteit versterken en verrijken. Dat gebeurt door de keuze van de planten en de plek waar ze zullen groeien. Zo komt op het dak een uitgestrekte groene vlakte met lagere vetplanten, kiezels en kleine rotsen waar korstmossen, insecten en vogels hun toevlucht kunnen zoeken.

Hebt u vragen over het project, de plannen, het ontwerp, de planning van de werken of de organisatie van de werf?
Neem gerust contact op.  U krijgt zo snel mogelijk antwoord.